Back to top

"Correspondent Report for Rumania," Television in the Olympics Project Archive. Barcelona: Centre d’Estudis Olimpics I de L’Esport, Universitat Autonoma de Barcelona